Mobirise

CENOVNIK

Minimalne naknade za obračun zarada zadrugara

 VRSTA POSLA 


Poslovi za koje nije potrebna stručna sprema; I i II stepen kao što su: kuvanje i raznošenje kafe, ispisivanje adresa i ekspedicija pošte, fotokopiranje, pakovanje materijala i robe, rad na TT centrali, poslovi portira, konobara, servirke, spremačice u kancelarijama, školama i drugi slični poslovi 


Poslovi za koje je potrebna srednja školska sprema; III i IV stepen kao što su: poslovi daktilografa, operateri, tehničko crtanje, administrativno knjigovodstveni poslovi, sekretarice, vozači, kuriri, poslovi u kuhinjama, servisima za pranje i drugi slični poslovi


Poslovi za koje je potrebna viša školska sprema, posebna obučenost i povećan fizički napor u otežanim uslovima kao što su: magacini, proizvodne hale, otvoren prostor i drugi slični poslovi


Teži fizički poslovi kao što sto su: 

prenos arhive, raščišćavanje dvorišta i hala, utovar i istovar pića, mesa i druge kabaste robe kao i drugi slični poslovi


Poslovi za koje je potrebna visoka stručna sprema, potpuno znanje stranih jezika ili druga posebna znanja i obučenost kao i teški fizički poslovi: utovar, prenos I istovar nameštaja, građevinskog materijala, teških predmeta I drugi slični poslovi


Poslovi koji traju jedan ili dva dana - dnevnica (do 8 časova dnevno) 


Poslovi koji se obavljaju svakog dana, a traju manje od pet časova dnevno – podela flajera, hostese, promoteri


Dežurstvo na sajmu

(domaćica štanda)


Dnevnica u građevinarstvu - dan ( do 10 časova dnevni)


Zamena odsutnog radnika duže od 15 dana


                  NETO                             BSTD  


                               135,00                           174,50

                     140,00                           180,96                      145,00                          187,42  

                      160,00                          206,81


                       190,00                         245,59        
                    1800,00                           2326,62                   1500,00                             1938,85                     

                    2500,00                            3231,42


                   

                   2400,00                             3102,16


         

                         Plata radnika za to ili   


                     BNEZ-I                             BNEZ-II

                      218,48                                243,25 

                      226,57                               252,26                       234,66                              261,27  

                       258,93                              288,30


                      307,48                               342,36       

                       2913,01                            3243,39                       2427,51                           2702,83                       

                       4045,85                           4504,71


                     

                      3884,01                            4324,52  


                   slično radno mesto